Eurokrisen sprer seg

Gjeldskrisen i Hellas blekner mot scenariet som er i ferd med å fremstå som stadig mer sannsynlig: At Italia og Spania – to av eurosonens virkelig tunge økonomier – skal knele under byrden av statsgjeld.