Idrett og kristendom på Sørlandet

Hvilken agenda har journalisten?