Norsk religionspolitikk

I slutten av forrige uke varslet statsminister Jens Stoltenberg at regjeringen vil sette ned et bredt offentlig utvalg som skal gjennomgå statens tros— og livssynspolitikk.