• tavle2.jpg FOTO: SCANPIX

Skoledebatt, inkompetanse og værhaner

Hvis vi blir bedt om å snu på krona, vil vi si fra.