Kunnskapen skal bli stor

Kunnskap kan provosere. Mange utfordres av at ny kunnskap sår tvil om den gamle. Noen har ikke våget å publisere ny kunnskap før etter sin død, mens andre har måttet bøte med livet for sin nye kunnskap.