Fornuft og følelser

Reaksjonene på at Aps Freddy de Ruiter og Frps Ingebjørg Godskesen ikke vil respektere utfallet av folkeavstemninger i Lillesand, Birkenes og Iveland, har ikke latt vente på seg.