Kvinnen, som nå bor i Vennesla med to av sine barn, har tidligere fått avslag på søknaden om å få sin ett år gamle sønn til Norge. Gutten bor med en tante i Sudan.

I går kunne vi fortelle at Justisdepartementet nå har utarbeidet en ny instruks for UDI. Der heter det at andre enn foreldrene bare unntaksvis kan regnes som omsorgspersoner for et barn. Både Araya og hennes advokat håper og tror at dette vil bety at moren kan gjenforenes med sitt barn.

Selv om UDI i går ikke ville forskuttere utfallet, bekrefter direktoratet at det vil vurdere saken opp mot den nye instruksen. Vi tar vi det for gitt at gutten får komme til sin mor i Vennesla. Og at det skjer raskt.