Et av målene i reformen, som ble lansert høsten 2006, var å redusere frafallet i videregående skole. Ikke minst på yrkesfagene. Rapportene avdekker at frafallet er like stort som før. Kun halvparten av elevene på yrkesfag søker lærlingeplass og yrkesfaglig kompetanse etter å ha fullført andreåret på videregående.

Kunnskapsløftet skulle gjøre overgangen fra andre til tredje året på videregående lettere, slik at flere fullførte. En av årsakene til at dette har mislyktes, er mangel på lærlingeplasser. Arbeidsmarkedet har stort behov for faglært arbeidskraft. Et bedre samarbeid mellom skole og bedriftene er en forutsetning for at flere unge skal få fullføre utdanningsløpet de starter på.