Ikke noe løft

Kunnskapsløftet har ikke svart til forventningene. Det fremgår av to ferske undersøkelser forskningsinstitusjonene NOVA og NIFU har gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.