Et av Norges største fond, kulturstiftelsen Cultiva, er i ferd med å forvandle seg fra kulturaktør til kommunal velferdsaktør. Fordi omdannelsen skjer uten tydelige kriterier og fagkunnskaper, ser vi det som vår plikt å forsøke å stanse prosessen.

I omfang og mulig betydning for Kristiansands innbyggere er Cultiva langt større enn ett enkelt formål. Reaksjonen på den siste tidens massive kritikk viser at styret ikke har forstått dette.

1) Cultiva må ha et styre som kjenner det feltet de skal bruke for å realisere Cultivas formålsparagraf.

«Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter ved etablering av kunst-, kultur— og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskapning, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand.»

At barn og unge skal være en del av Cultivas satsning er en selvfølge. Vi forventer at enhver institusjon som arbeider med formidling har en klar og sterk satsning på barn og unge. Problemet med en strategi som vil gjøre Kristiansand til barneby er at det viser en grunnleggende mangel på forståelse både av Cultivas vedtekter og hvordan kulturfeltet fungerer.

Ikke desto mindre må styret, bystyret, kunstnere og alle andre forholde seg til de formål og virkemidler som er definert i vedtektene. Kulturfeltet er definert som virkemiddel. Dette legger forpliktelser på styret.

Man kan ikke først bruke et vagt formulert formål til å lage en strategi som hører inn under helse og sosialfeltet, for deretter å ville omdefinere formålsparagrafens virkemidler fordi de er for snevre.

Styret i Cultiva skal forvalte pengene på vegne av stiftelsen, ikke behandle dem som en konto de kan disponere etter eget forgodtbefinnende. At styret foretar en innsnevring av målgruppen etter egne preferanser, uansett om det er gode formål, er helt uholdbart.

Vi slutter oss til anbefalinger fra Stiftelsesforeningen hvor Cultiva er medlem:

Styrets samlede kompetanse bør stå i forhold til stiftelsens formål.

Stiftelsen bør ha prosedyrer som sikrer at styrets sammensetning og kompetanse vurderes jevnlig.

2) Cultiva må sørge for at det etableres kriterier, søknads- og evalueringsprosedyrer på linje med andre store tilskuddsytere.

Cultiva har fått kritikk for utydelige og omfangsrike søknadsprosesser. Som svar på dette vil man ikke lenger ”være postkasse”. Styret vil selv initiere prosjekter, for så å lete opp noen som kan gjennomføre dem. Styret har også sagt de i større grad vil bruke eksterne konsulenter til å kvalitetssikre prosjekter.

Dette er ikke godt nok. Det legges til rette for en fiksekultur, hvor ting ordnes på bakrommet, i sann provinsiell ånd. Cultiva må ha transparente og forutsigbare kriterier, hvor avgjørelsene er basert på kunnskap. Cultiva må ha jevnlige, åpne evalueringer som kan gi grunnlag for informerte diskusjoner innenfor rammene av Cultivas formålsparagraf.

Vi ber Cultivas råd om å utsette vedtaket om ny strategi og deretter sikre at vi får et styre som kan være ambisiøst både på vegne av Kristiansands befolkning og stiftelsen Cultiva.

Jorann Abusland , billedkunstner, Roald Andersen d.y. , billedkunstner, Bjørn Aurebekk , billedkunstner, Tone Avenstroup , billedkunstner, Knut Avenstroup Haugen , komponist, Jan Bang , produsent/musiker, Line Baugstø , forfatter/styreleder – Norsk Forfattersentrum, Rune Belsvik , forfatter, Olav Benestvedt , skuespiller, Bjarte Breiteig , forfatter, Arild Danielsen , fotograf, Espen Dietrichson , billedkunstner, Terje Dragseth , forfatter/filmregissør, Bernhard Ellefsen , kritiker, Agnete Erichsen , billedkunstner, Kristin Evensen , billedkunstner, Erik Faber-Swensson , musiker, Pål Gitmark Eriksen , forfatter,

Irene Gressli Haugen , daglig leder – Norsk Forfattersentrum Sørlandet, Jan Freuchen , billedkunstner, Katrine Ganer Skaug , daglig leder – Orkester Norden (i permisjon), Rolf Gupta , musiker, Olaf Haagensen , kritiker, Håkon Henriksen , billedkunstner

Runar Hodne , regissør, Louis A.S. Holbrook , manager/arrangør, David Holme , produsent, Erik Honoré , musiker/produsent/forfatter, Irene Ikdal , kunsthistoriker, Aino Ilkama , sanger, Cornelius Jakhelln , forfatter/musiker/kritiker, Kristine Jakobsen , fotokunstner, Sidsel Jørgensen , fotograf, Bartek O. Kaminski , skuespiller, Erling Kittelsen , forfatter, Hanne Kolstø , musiker, Dan Korneli , filmregissør, Elisabeth Kristensen , billedkunstner, Mirjam Kristensen , forfatter, Rolf Kristensen , musiker/førsteamanuensis, Pontus Kyander , direktør – Sørlandets Kunstmuseum, Erlend Larsen , billedkunstner, Ole Richard Lauritsen , daglig leder – IntegrertKunst, Tom Lid , billedkunstner, Morten Liene , skuespiller, Marianne Lund , billedkunstner Jon S. Lunde , musiker/kunstner, Morten Martens , produsent/musiker, Nils Christian Moe-Repstad , forfatter, Vidar Mortensen , prosjektleder, Kristian Mosvold , produsent, Irene Myran , tekstilkunstner, Borgfrid Møen , kulturarbeider, Cecilie Nissen , billedkunstner Kjetil Nordhus , musiker, Ann Cathrin November Høibo , billedkunstner Kjell Nupen , billedkunstner

Øyvind Nypan , musiker Gunvald Opstad , forfatter, Karen Pettersen , billedkunstner, Erik Pirolt , billedkunstner, Henrik Rafaelsen , skuespiller, Inger Johanne Rasmussen , tekstilkunstner, Håvard Rem , forfatter, Agnes Repstad , kulturarbeider

Leonard Rickhard , billedkunstner, Erlend Ropstad , musiker, Alex Scherpf , regissør, Lise Schønberg , kunsthåndverker/smykkekunstner, Ole Johan Skjelbred-Knudsen , skuespiller, Annette Stav Johanssen , billedkunstner, Steffan Strandberg , filmregissør, Annemor Sundbø , kunsthåndverker/forfatter, Mira Svartnes Thorsen , kulturarbeider, Roy Søbstad , tegneserieskaper, Ole Bernt Tellefsen , skuespiller, Sigurd Tenningen , forfatter, Jan Kenneth Transeth , musiker/kulturarbeider

Tiril Valeur , forfatter/illustratør, Johan Otto Weisser , billedkunstner, Fred Arne Wergeland , filmregissør, Giert Werring , skuespiller, Tori Wrånes , musiker/skuespiller/kunstner, Elin Østrådal , kunsthåndverker, Even Øygarden , musiker, Kristin Øygarden , kulturarbeider, Øystein Aasan , billedkunstner