Blå-blått salg av arvesølvet

Prinsippet om at naturressursene tilhører folket bør ikke ofres, heller ikke på markedsøkonomiens alter.