• DYBDEKUNNSKAP: Etter at Olav Skjevesland gikk av som biskop, er det ingen i dagens bispekollegium med doktorgrad; heller ikke blant de nominerte til å etterfølge ham, påpeker professor Kjetil Hafstad ved Universitetet i Oslo. FOTO: ARKIV

Demokratisk bispevalg i Agder?

Alle som kjenner Den norske kirke, vet at det har vært teologisk skille mellom konservative og radikale i over 100 år.