Mammon kjenner ingen grenser!

Om Arbeiderpartiets "venneklubb".