Full støtte!

Vi konstaterer at Nav tolker og praktiserer lovbestemmelsene på en helt ny og ukjent måte.