Brød og sirkus

Tiden fra nå og fram til valget i september er en evig lang konkurranse om å være mest mulig synlig i media, og mange selger seg relativt billig for en halvgod forside.