Størst av alt er pengemakten

Hvilket sted kan man møte det offentlige og kreve gjennomføring etter sine egne premisser på en så arrogant måte som Ottersland her bedriver?