Har Adecco Helse ødelagt alt?

Alle som er mot samarbeid mellom offentlige og private aktører, har fått vann på mølla.