Er Universitetet i Agder på rett forskningskurs?

Mye ligger nå til rette for at UiA kan bli et bedre universitet både for ansatte, studenter og regionen. Det vil imidlertid ikke skje dersom en ikke får et bedre grep på forskning og forskningsmotivasjon.