Et nødvendig krafttak for økt trygghet

Nødnett dekker moderne krav til nødkommunikasjon, som de gamle sambandene ikke er i nærheten av å kunne.