• Grense: Skal grensesteinen mellom agderfylkene flyttes? Stortingsgruppene til Ap, SV og Sp tar i dag stilling til om fire Aust-Agder-kommuner får bytte til Vest-Agder. FOTO: Lars Hoen

La folkets vilje skje

I dag avgjør de rødgrønne partiene om grensekommunene får bytte fylke. Sett fra Oslo kan nok mange argumenter tale for nei. Men ett bør trumfe alle de andre.