Beklager!

Arvid Omdal: Jeg vil ikke være en moralens vokter, og ønsker ikke å kaste stein på noen.