Tette roller i tette samfunn

I tråd med en politisk vedtatt plan fra 2008 søkte utbygger Tore Gustav Drivenes i Vennesla om å få bygge 14 leiligheter i Kulør-bygget. Nylig fikk han likevel et nei fra bygg— og miljøutvalget.