• FRIOMRÅDE: Artikkelforfatteren peker på engasjementet fra beboere om å unngå forringelse av det flotte friområdet på Skyllingsheia. FOTO: PRIVAT

Om konsulenter og utbygging

Lumberplanen