KrFs krise

Nestleder Inger Lise Hansen refses fra flere hold i Kristelig Folkeparti etter sitt utspill om en ny partiprofil.