Når den sterke viser sin makt

Motstanden mot ett Agder synes bastant i aust. Det bør ikke være vanskelig å forstå – heller ikke for storebror Kristiansand.