Venstre på jobb for hele Agder

Venstres kjerneverdier skiller ikke mellom hav og hei.