Det nye store landbruksproduktet

Bioenergi: Manglende infrastruktur har vært en stor barriere for utbygging av vannbåren varme, og det er svært viktig at denne satsingen kommer nå.