Sidemann på sjokoladebilen

Arbeidsliv: Når den viktigste muskelen skal sitte mellom ørene og arbeidet er en organisk del av det digitale flimmeret, blir de minst ressurssterke skjøvet ut og bort.