Bare ved å repetere kan vi endre

Folk skjønner ikke at det faktisk er sammenheng mellom klimautfordringer og hvor mye klær de kjøper.