Sykt system

Dagens sykehusfinansiering ødelegger for ethvert sykehus som ønsker å effektivisere, skriver ukebrevet Mandagmorgen. Og viser til et refusjonssystem som avliver ethvert forsøk på å spare penger i sykehussektoren.