Eventyret på Dvergsnes

Det er vanskelig å ta inn over seg hva som er i ferd med å skje i boreteknologimiljøet på Dvergsnes i Kristiansand.