Papirløs og rettsløs

Norsk innvandringspolitikk skal være verdig og individorientert — ikke en heksejakt og heller ikke status quo, slik statsråden velger.