Lov og rett i Sirdal

Lensmannen i Sirdal er under politietterforskning, fordi han som leder av et jaktlag har rekvirert ulovlig helikoptertransport og landet i et landskapsvernområde under reinsdyrsjakta. Helge Tonstad er også varaordfører for Høyre i Sirdal og var inntil ganske nylig nestformann i villreinnemnda.