MC-ulykkene

Ulykkesrisikoen for fører eller passasjer på motorsykkel er 20 ganger større enn for reisende med personbil. Nå setter samferdselsminister Liv Signe Navarsete i verk tiltak for å redusere MC-ulykkene.