DEBATT: Løsere på skolen, lissm?

Mobberne som laget videofilmen av gutten som ble stengt inne i glassmonteren, trenger et engelskkurs, mener flere innsendere.