Quart-gründeren Toffen Gunnufsen omtaler selv den perioden hvor festivalen tok av som stormannsgalskap, og lesningen av regnskapstallene gir et innblikk i en relativt anarkistisk organisasjon hvor «the sky was the limit». Det gjenspeiles ikke minst i de himmelske artisthonorarene som synes å ha sprengt de fleste honorarsatsene i norsk musikkliv.

Vi misunner ikke de administrative ledere som ble hanket inn de siste par årene for å få styr på en organisasjon og en økonomi som til de grader var drevet etter innfallsmetoden. Deres forsøk på å rydde opp endte med at de ble utstøtt.

Vi har de siste årene vært en ivrig forkjemper for Quart-festivalens fortsatte eksistens og har argumentert for at stat og kommune må sørge for at festivalen sikres et økonomiske grunnlag i fremtiden. Den er blitt en viktig institusjon i norsk musikkliv og et betydningsfullt innslag i Kristiansands kulturliv.

Men festivalen kunne ikke leve videre som en pengeødende årlig happening hvor honorarer ble utbetalt kontant i sorte plastsekker, hvor privatøkonomi og festivaløkonomi ble blandet sammen eller med styrehonorarer på 150.000 kroner.

Det er i hvert fall klart etter Toffen Gunnufsens åpenhjertige selvransakelse de siste dagene.

Utfordringen for Quart-festivalen fremover er å finne den riktige balansen mellom den kreative galskap — som Quart-festivalen er tuftet på - og et nødvendig innslag av trivilell økonomistyring og ordnende personal- og ansvarsforhold. Eller festivalbyråkrati, om man vil.

Det er ikke tvil om at Quart-festivalen er båret fram av idealistisk entusiasme og dugnadsånd. Entusiasme lar seg ikke nødvendigvis kjøpe eller mobilisere på bestilling. Og dugnadsvilje baseres på at man får noe annet igjen enn lønn og honorarer. Da må være et tankekors også for dugnadsgjengen å få innsikt i Quart-festivalens pengestrømmer de siste årene.

Den nye Quart-ledelsen stilles nå overfor et krav om å presentere troverdige økonomiske budsjetter - som dessverre innebærer at faste personalkostnader må kuttes - samtidig som den skal mobilisere et mannskap til å trekke i gang og gjennomføre årets festival.

Det er en utfordring som de fortjener all støtte til å møte.