Alle skal med

I de bitre konfliktene i Mandal Ap står virkelighet mot virkelighet. Men uansett hvem som har rett, er det ledelsen som sitter med ansvaret.