Ja til forskjellsbehandling!

Tiden er NÅ, for å satse på utvikling av verktøy for å skille bedre mellom pasienter.