Gaupejakt og andre bomskudd

Jeg har ikke så mye greie på journalistikk, og jeg kjenner ingen kulturredaktør, og jeg kan leve godt med det, men undrer meg på hvem hun henvender seg til.