Karakterer i grunnskolen?

Det er de voksne i skolen som har definisjonsmakten.