Kjærlighetsfolket

Det er ingen mennesker som er så fargerike som dem følelsesmessig.