Sørgelige prosesser

Til så viktige verv som folkets representanter i nasjonalforsamlingen burde det vært åpen og hard kamp mellom mange dyktige og ambisiøse mennesker i hvert fylkesparti.