Statsråder fra Sørlandet?

For vår landsdel vil det være maktpåliggende å komme på innsiden av en borgerlig regjering.