Ny kommunestruktur

Fremtidens kommunestruktur bør ikke avgjøres av kommunene. Det er en oppgave for Stortinget.