Avskaff verneplikten

Verneplikten er en utdannelse, som i beste tilfelle er en halv utdannelse.