• Mike lørkom 231113 Valerie.jpg

Å snuble i en skatteklasse

Skatteklasse 2 er et knefall for dem som ønsker fortiden tilbake. Forhistoriske virkemidler egner seg ikke til å modernisere.