Riktige opplysninger

En avis blir ofte kilde for artikler i fremtiden og da står det nok i ettertid i omtale for kjente personer både tidspunkt og fødested.