Freidig påstand om EU

I overskuelig framtid er det å ta en ny EU-kamp ensbetydende med å be om et nederlag.