Max Weber og byråkratiet

Private organisasjoner, offentlige organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner kan utvikle seg til byråkratier. Da får man ikke gjort arbeidsoppgavene innen rimelig tid.