For den gode velferds skyld

Det er ikke på grunn av økonomi at det er behov for større kommuner.